Thông tin về các trường dự bị tại Đức

Thảo luận trong 'Dự bị đại học'

 1. 3,815
  2,550
  113
  Hạnh Lux
  Offline

  Hạnh Lux Admin Staff Member

  Tham gia ngày:
  22/2/13
  Giới tính:
  Nam
  Lưu ý: Các thành phố bên dưới là nơi đặt SK cho toàn bang chứ không phải là cho riêng trường ĐH ở thành phố đó. Có nghĩa là bạn không nhất thiết phải xin Zulassung vào trường ở thành phố đó, mà chỉ cần xin Zu vào 1 trong những trường nằm trong bang đó là được.


  1. Tiểu bang: Bayern
  * Thành phố: München
  Uni/FH: Uni
  Đăng ký tại: Uni
  Hạn đăng ký: 15.01 / 17.07
  Thi đầu vào: khoảng 26.02 / 05.09
  Bắt đầu khóa học: khoảng 27.02 / 19.09
  Kỳ thi kết thúc: Đầu tháng 9 / Đầu tháng 6
  Các khóa học: G, M,T,W
  Học phí: 0 Eur
  Phí quản lý sinh viên: 42 Eur
  Link: Das Studienkolleg München

  Studienkolleg bei den Universitäten
  des Freistaates Bayern
  Pfänderstraße 6 – 10
  D-80636 München
  Tel.: +49 – 89 20 20 83 – 0
  Fax: +49 – 89 20 20 83 – 29
  E-Mail: leitung@studienkolleg.mhn.de

  Download tài liệu: Das Studienkolleg München

  * Thành phố: Coburg
  Uni/FH: FH
  Đăng ký tại: STK
  Hạn đăng ký: 15.07
  Thi đầu vào: khoảng 22.07
  Bắt đầu khóa học: khoảng 15.03 / 01.10
  Kỳ thi kết thúc: Giữa tháng 7
  Các khóa học: GD, SW, TI, WW
  Học phí: 0 Eur
  Phí quản lý sinh viên: 42 Eur
  Link: index_FSP
  Address: Studienkolleg Coburg
  bei den Fachhochschulen des Freistaates Bayern
  Friedrich-Streib-Str. 2
  96450 Coburg
  Tel.: +49 9561 42706 10
  FAX: +49 9561 42706 20
  Email: studienkolleg@hs-coburg.de


  2. Tiểu bang: Baden-Württemberg
  * Thành phố: Heidenberg
  Uni/FH: Uni
  Đăng ký tại: Uni
  Hạn đăng ký: ----
  Thi đầu vào: khoảng 04.04
  Bắt đầu khóa học: khoảng 14.04
  Kỳ thi kết thúc: Khoảng 08.07
  Các khóa học: G, M, S, T, W
  Học phí: ---
  Phí quản lý sinh viên: ----
  Link: Internationales Studienzentrum der Universität Heidelberg - Kursangebot am Studienkolleg
  Ghi chú: Tiếng đức tối thiểu 800 tiết.
  Address: Studienkolleg
  Im Neuenheimer Feld 684
  69120 Heidelberg
  Tel. (06221) 545940
  Fax: (06221) 545942
  Tel. (06221) 545940(Birgit Czarkowski)
  E-Mail: studienkolleg@isz.uni-heidelberg.de

  Address: Kolleg für deutsche Sprache und Kultur
  (Max-Weber-Haus)
  Ziegelhäuser Landstraße 17
  69120 Heidelberg
  Tel. (06221) 545949
  Fax: (06221) 545956
  Tel. (06221) 545949(Tanja Becker)
  E-Mail: sekretariat@isz.uni-heidelberg.de


  * Thành phố: Karlsruhe
  Uni/FH: Uni
  Đăng ký tại: Uni
  Hạn đăng ký: ----
  Thi đầu vào: Khoảng 14.02
  Bắt đầu khóa học: khoảng 28.02 / Cuối tháng 9
  Kỳ thi kết thúc: Đầu tháng 2
  Các khóa học: T
  Học phí: 0 EUR
  Phí quản lý sinh viên: ----
  Link: KIT - STK - Willkommen am Studienkolleg für ausländische Studierende
  Adresse:Studienkolleg am Karlsruher Institut für Technologie
  Adenauerring 2 (Geb. 50.20)
  76131 Karlsruhe
  Tel.:+49 721 608 – 44921 / – 44905
  Fax:+49 721 608 – 44938
  Email:info@stk.kit.edu


  * Thành phố: Konstanz
  Uni/FH: FH
  Đăng ký tại: STK
  Hạn đăng ký: 01.05 / 01.11
  Thi đầu vào: khoảng 05.07 / 31.01
  Bắt đầu khóa học: giữa tháng 10 / giữa tháng 03
  Kỳ thi kết thúc: ----
  Các khóa học: T, W
  Học phí: 0 Eur
  Phí quản lý sinh viên: 90 Eur
  Link: Studienkolleg Konstanz
  Ghi chú: Có thể được kiểm tra ở Việt Nam
  Address: HTWG Konstanz
  Studienkolleg
  Brauneggerstr. 55
  78462 Konstanz
  Telefon:+49 / (0) 75 31 / 206 – 361 oder 362, nachmittags 414
  Fax: +49 / (0) 75 31 / 206 – 683
  E-Mail: studienkolleg@htwg-konstanz.de


  3. Tiểu bang: Berlin
  * FU / HU Berlin
  Uni/FH: Uni
  Đăng ký tại: Uni - Assist
  Hạn đăng ký: 15.01/15.07
  Thi đầu vào: khoảng 27.06
  Bắt đầu khóa học: -----
  Kỳ thi kết thúc: -----
  Các khóa học: G, M, S,W
  Học phí: -----
  Phí quản lý sinh viên: 273 Eur
  Link: Bewerbung • Studienkolleg • Freie Universität Berlin
  Malteserstr. 74-100, 12249 Berlin (Lankwitz)
  Haus L, 3. Etage, L 320
  Tel. +49 30 838 70130, Fax +49 30 838 70138
  E-Mail: studienkolleg@fu-berlin.d


  * TU Berlin
  Uni/FH: Uni
  Đăng ký tại: Uni - Assist
  Hạn đăng ký: 30.11 / 30.06
  Thi đầu vào: -----
  Bắt đầu khóa học: -----
  Kỳ thi kết thúc: -----
  Các khóa học: T/TI, W/WW
  Học phí: -----
  Phí quản lý sinh viên: ----
  Link: Referat IC: IC Studienkolleg
  Ghi chú: Với TU: Tiếng Đức tối thiểu là B2 và tiếng Anh tối thiểu A2
  Studienkolleg der TU
  Erweiterungsbau (EB 15)
  Straße des 17. Juni 145
  10623 Berlin
  Fon: ++49 (0)30 31472720
  Fax: ++49 (0)30 31472543


  * HTW Berlin
  Uni/FH: FH
  Đăng ký tại: Uni - Assist/ HTW
  Hạn đăng ký: 30.11 / 15.05 (Với những bạn đang ở Việt Nam); 15. 06 với những bạn đang ở Đức
  Thi đầu vào: -----
  Bắt đầu khóa học: -----
  Kỳ thi kết thúc: -----
  Các khóa học: T/TI, W/WW
  Học phí: -----
  Phí quản lý sinh viên: ----
  Link: Referat IC: Fachhochschulzweig
  Studienkolleg der TU
  Erweiterungsbau (EB 15)
  Straße des 17. Juni 145
  10623 Berlin
  Fon: ++49 (0)30 31472720
  Fax: ++49 (0)30 31472543


  4. Tiểu bang Bremen
  * Thành phố: Bremen
  Uni/FH: FH
  Đăng ký tại: STK
  Hạn đăng ký: 01.05
  Thi đầu vào: Không
  Bắt đầu khóa học: tháng 09
  Kỳ thi kết thúc: tháng 06
  Các khóa học: Intern
  Học phí: 12.000 Euro
  Phí quản lý sinh viên: ----
  Link: http://www.pre-study-bremen.de/
  Ghi chú: Tiếng đức tối thiểu B1.

  * Thành phố: Bremen
  Uni/FH: ---
  Đăng ký tại: ---
  Hạn đăng ký: 15.06
  Thi đầu vào: -----
  Bắt đầu khóa học: Tháng 09
  Kỳ thi kết thúc: Tháng 05
  Các khóa học: Intern
  Học phí: 23.500 EUR
  Phí quản lý sinh viên: ----
  Link: http://www.jacobs-university.de/molife/
  Ghi chú: Học bằng tiếng Anh

  5. Tiểu bang Hamburg
  * Thành phố: Hamburg

  FH/uni: Uni
  Đăng kí tại: STK
  Hạn đăng kí: 30.9/31.3
  Thi đầu vào: 9.12/
  Bắt đầu khóa học: tháng 1/tháng 8
  Các khóa: G,M,T,W
  Học phí:
  Phí quản lí sinh viên: 258 euro
  URL: Studienkolleg Hamburg Startseite
  Ghi chú: Có thể được kiểm tra đầu vào ở Việt Nam
  Address: Studienkolleg für ausländische Studierende an der Universität Hamburg
  Holstenglacis 6
  D – 20355 Hamburg
  Tel. +49 – 40 – 42 89 86 00
  studienkolleg@bsb.hamburg.de


  6. Tiểu bang: Hessen
  * Thành phố: Maburg
  FH/Uni: Uni/FH
  Đăng kí tại: uni-assist
  Hạn đăng kí: 15.10/15.7
  Thi đầu vào:
  Bắt đầu khóa học:
  Các khóa: G,M,T,W
  Học phí: 0 euro
  Phí quản lí sinh viên:
  URL: http://www.uni-marburg.de/studienkolleg/
  Fachkurse Studienkolleg
  Feststellungsprüfung
  Anya Gieche
  Anschrift: Bunsenstraße 3
  35032 Marburg
  Tel. 06421 28-26271
  Fax: 06421 28-26274
  Mail:gieche@uni-marburg.de
  Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache
  Sprachkurse – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
  Monique Schauer
  Anschrift:Lahnstraße 5
  35032 Marburg
  Tel. 06421 28-26015
  Fax: 06421 28-26625
  Mail: schauer@verwaltung.uni-marburg.de


  * Thành phố: Darmstadt
  FH/uni: Uni/FH
  Đăng kí tại: Uni/FH
  Hạn đăng kí: 15.10/15.4
  Thi đầu vào: 22.1
  Bắt đầu khóa học:
  Các khóa: G,T
  Học phí: 0 euro
  Phí quản lí sinh viên: 250 euro
  URL: http://www.stk.tu-darmstadt.de/studienkollegstart/startseite_stk.de.jsp
  Studienkolleg für ausländische Studierende
  Poststr. 5
  64293 Darmstadt
  Gebäude S4|07
  kolleg@stk.tu-darmstadt.de
  Tel. +49-6151-1675930 (international)
  Fax +49-6151-1672930


  *Thành phố: Frankfurt
  FH/uni: Uni/FH
  Đăng kí tại: uni-assist
  Hạn đăng kí: 15.10/15.4
  Thi đầu vào: 18.6
  Bắt đầu khóa học: 16.8
  Các khóa: G,M,T,W
  Học phí: 0 euro
  Phí quản lí sinh viên:
  URL: www.uni‐frankfurt.de/international/stk/FSP/index.html
  Studienkolleg für ausländische Studierende
  Poststr. 5
  64293 Darmstadt
  Gebäude S4|07
  kolleg@stk.tu-darmstadt.de
  Tel. +49-6151-1675930 (international)
  Fax +49-6151-1672930


  * Thành phố: Kassel
  FH/uni: Uni/FH
  Đăng kí tại: uni-assist
  Hạn đăng kí: 15.5 bzw 31.5
  Thi đầu vào: 18.6
  Bắt đầu khóa học: 27.9
  Các khóa: T,W
  Học phí:
  Phí quản lí sinh viên:
  URL: http://cms.uni-kassel.de/unicms/index.php?id=studienkolleg
  Kurt-Wolters-Straße 5
  D-34125 Kassel
  Zimmer-Nr.2027
  Telefon: +49 (0) 561 804 7384 / 7387
  Fax: +49 (0) 561 804 7383
  E-mail: studkoll@uni-kassel.de


  7. Tiểu bang: Mecklenburg‐Vorpommern
  * Thành phố: Greifswald

  FH/uni: Uni
  Đăng kí tại: Uni-assist
  Hạn đăng kí: 15.11/30.7
  Thi đầu vào: 22.8
  Bắt đầu khóa học:
  Các khóa: G,M,T,S
  Học phí:
  Phí quản lí sinh viên:
  URL: http://www.uni-greifswald.de/international/vollstudium/studienkolleg.html
  Studienkolleg
  Makarenkostraße 22
  17487 Greifswald
  Tel.: +49 (0)3834 86-1191
  Fax: +49 (0)3834 86-1192
  stkolleg@uni-greifswald.de


  *Thành phố: wismar
  FH/uni: Uni/FH
  Đăng kí tại: FH
  Hạn đăng kí:
  Thi đầu vào: 31.8/22.2
  Bắt đầu khóa học:
  Các khóa: TI,W/WW
  Học phí:
  Phí quản lí sinh viên:
  URL: http://www.hs-wismar.de/was/einrichtungen/studienkolleg/
  Ghi chú: 30EURAufnahmetestgebühr
  Hochschule Wismar
  Studienkolleg
  PF 1210
  23952 Wismar
  Tel.: 0049 (0)3841 753-7236
  Fax: 0049 (0)3841 753-7661
  Email: andrea.feldt@hs-wismar.de


  8. Tiểu bang: Niedersachsen
  *Thành phố: Hannover
  FH/uni: Uni
  Đăng kí tại: Uni/FH/uni-assist
  Hạn đăng kí: 31.5
  Thi đầu vào: 3.2/1.9
  Bắt đầu khóa học:
  Các khóa: M, T, W
  Học phí: 250 euro
  Phí quản lí sinh viên: 180 euro
  URL: http://www.stk.uni-hannover.de/
  Address: Niedersächsisches Studienkolleg
  Am Kleinen Felde 30
  D-30167 Hannover
  Tel: +49(0)511 762 – 8440
  Fax: +49(0)511 762 – 8444


  9. Tiểu bang: Nordrhein-Westfalen
  Đã bỏ SK ở Köln và bang này giờ chỉ còn 2 SK công ở Bochum và Mettingen
  * Thành phố: Aachen
  FH/uni: FH
  Đăng kí tại: FH
  Hạn đăng kí: 30.6
  Thi đầu vào: 7.5
  Bắt đầu khóa học: 17.10
  Các khóa: S, T, W
  Học phí: 16.000 euro
  Phí quản lí sinh viên:
  URL: www.fh‐aachen.de/freshman.html.
  Ghi chú: Chương trình đặc biệt. Được thi đầu vào tại Việt Nam

  * Thành phố: Bochum
  FH/uni: ???
  Đăng kí tại: STK
  Hạn đăng kí: 15.05 / 31.10
  Thi đầu vào: 20.08 / 14.01
  Bắt đầu khóa học: 31.08 / 25.01
  Kết thúc khóa học: Cuối tháng 11
  Các khóa: T
  Học phí: --- euro
  Phí quản lí sinh viên: 235 Euro
  URL:http://www.studienkolleg-bochum.de/
  Address: Girondelle 80,
  D-44799 Bochum
  Deutschland / Germany
  Telefon: 0234 938 82 31
  Telefax: 0234 938 82 60
  E-Mail: info@studienkolleg-bochum.de
  Bad Honnef

  * Thành phố: Bad Honnef
  FH/uni: ---
  Đăng kí tại: ----
  Hạn đăng kí: 31.09 / 30.06
  Thi đầu vào: ----
  Bắt đầu khóa học: 01.04 / 01.10
  Kết thúc khóa học: Cuối tháng 11
  Các khóa: T
  Học phí: 10.800 euro
  Phí quản lí sinh viên: ----
  URL:IUBH School of Business and Management
  Ghi chú : Học bằng tiếng Anh

  * Thành phố: Mettingen
  FH/uni: Uni
  Đăng kí tại: STK
  Hạn đăng kí: ---
  Thi đầu vào: 14.05
  Bắt đầu khóa học: 07.09
  Kết thúc khóa học: ---
  Các khóa: G, T, M, W
  Học phí: 0 euro
  Phí quản lí sinh viên: ----
  URL: Studienkolleg
  Ghi chú : Luso-brasilianisches Studienkolleg
  Comenius-Kolleg Mettingen
  Anschrift: Sunderstr. 15/17
  49497 Mettingen
  Kontakt
  Fon: 05452 2358
  Fax: 05452 4357
  eMail: Commenius-kolleg@t-online.de  Sưu tầm và bổ xung, cập nhật bởi Hạnh Lux / Diễn Đàn Du Học Đức
  Thông tin chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian.
  Còn tiếp ...
   
  Last edited: 23/1/15
  phuopnghp89, Hai Duong, tiennt30654 others thích bài này.
 2. 122
  66
  28
  HtD_Phuong
  Offline

  HtD_Phuong Active Member

  Tham gia ngày:
  20/3/13
  Giới tính:
  Nam
  Đầu tiên, tất cả các trường STK đều free nhé :D trừ ở Dresden và Glauchau... và "du học freshmen"....
  Thứ 2, các SK ở Sachen bao gồm : STK Glauchau, STK Uni Leipzig, STK Zittau, STK TUDIAS Dresden.
  STK Glauchau tớ... xin không bình luận
  STK Uni Leipzig... nhận hs từ 11 đến 28 März nhé... có các khóa T,M,W,G/S và DSH. thông tin thêm : http://www.uni-leipzig.de/
  STK Zittau: ngày... tìm chưa ra. Có các khóa TI, WW và DSH nhé. Thông tin: http://www.hszg.de/studienkolleg/ueber-uns.html
  STK TUDIAS Dresden.... học phí cũng cao nên tớ cũng ko có ý kiến
   
  Hai Duong, Hạnh LuxZyklon thích bài này.
 3. 147
  36
  28
  severin
  Offline

  severin Active Member

  Tham gia ngày:
  22/2/13
  Giới tính:
  Nam
  Sao e lên trang web stk leipzig han nộp hồ sờ WS là 15/7 chứ ạ . Sao lại từ 11-28/3 là ntn ạ
   
  Hai Duong thích bài này.
 4. 122
  66
  28
  HtD_Phuong
  Offline

  HtD_Phuong Active Member

  Tham gia ngày:
  20/3/13
  Giới tính:
  Nam
  check lại hộ mình nhé http://www.uni-leipzig.de/stksachs/
  link vừa rồi là link của uni.... ko phải STK đâu.... mình post lộn :P
   
 5. 122
  66
  28
  HtD_Phuong
  Offline

  HtD_Phuong Active Member

  Tham gia ngày:
  20/3/13
  Giới tính:
  Nam
  với lại tớ nghĩ 28/3 là hạn cho SS....
   
 6. 147
  36
  28
  severin
  Offline

  severin Active Member

  Tham gia ngày:
  22/2/13
  Giới tính:
  Nam
  e xem trên đây hạn 15-7 cho WS đúng ko ạ http://www.uni-leipzig.de/stksachs/voraussetzungen.html
  theo c thì nên nộp hồ sơ trc tầm 1 tháng hay gần sát (7/7) nộp , vì nộp sau có thể tăng số tiết + ZD ....... và trong tg nộp đấy mình có thể bổ sung số tiết học,ZD dc ko ạ .
   
 7. 122
  66
  28
  HtD_Phuong
  Offline

  HtD_Phuong Active Member

  Tham gia ngày:
  20/3/13
  Giới tính:
  Nam
  ko thể gọi là học phí đc :)) Studienbeitrag thoai :P học ở chỗ nào ấy cũng phải đóng hết.... khoảng từ 70 đến 300€/ kì.. tùy từng vùng
   
  yen thích bài này.
 8. 122
  66
  28
  HtD_Phuong
  Offline

  HtD_Phuong Active Member

  Tham gia ngày:
  20/3/13
  Giới tính:
  Nam
  Bạn nên nộp càng sớm càng tốt, vì nếu thiếu giấy tờ gì quan trọng, bạn có thể bổ sung kịp thời... với lại tới lúc nhập học, bạn mới phải trình ra những giấy tờ thiếu cơ mà
   
  yen thích bài này.

Chia sẻ trang này

Có thể tìm trang này với từ khóa:

 1. các trường dự bị đại học ở đức

  ,
 2. niedersächsischen studienkolleg kleinen felde

  ,
 3. học dự bị đại học tại đức là gì

  ,
 4. các trường studienkolleg,
 5. trường iubh đức học phí
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.