DU HỌC ĐỨC HỆ ĐẠI HỌC - THẠC SĨ

Hỏi gì đáp nấy

Tất cả những câu hỏi và thắc mắc trong quá trình làm hồ sơ du học Đức, học tiếng Đức, sinh sống và học tập tại Đức.
Threads
2.3K
Bài viết
17.3K
Threads
2.3K
Bài viết
17.3K

Phỏng vấn APS/ Thi TestAS

Phỏng vấn APS/ Thi TestAS
Threads
33
Bài viết
171
Threads
33
Bài viết
171

Đón tân du học sinh

Đón tân du học sinh Đức tại các sân bay và các thành phố.
Threads
23
Bài viết
361
Threads
23
Bài viết
361

Dự bị đại học

Nghiêm cấm post câu hỏi tại đây!
Threads
30
Bài viết
212
Threads
30
Bài viết
212

Học bổng - Thực tập

Nghiêm cấm post câu hỏi tại đây!
Threads
19
Bài viết
50
Threads
19
Bài viết
50

Trường đại học Đức

Nghiêm cấm post câu hỏi tại đây!
Threads
69
Bài viết
123
Threads
69
Bài viết
123

Các chuyên ngành đào tạo

Nghiêm cấm post câu hỏi tại đây!
Threads
78
Bài viết
247
Threads
78
Bài viết
247

Học tập tại Đức

Nghiêm cấm post câu hỏi tại đây!
Threads
153
Bài viết
668
Threads
153
Bài viết
668

Sinh sống trên nước Đức

Nghiêm cấm post câu hỏi tại đây!
Threads
383
Bài viết
864
Threads
383
Bài viết
864

Tìm người

Nơi đăng tin tìm người
Threads
52
Bài viết
329
Threads
52
Bài viết
329

Việc làm

Tất cả những thông tin liên quan đến việc làm
Threads
29
Bài viết
58
Threads
29
Bài viết
58

Nhà cửa

Nơi rao tin liên quan đến nhà cửa
Threads
110
Bài viết
303
Threads
110
Bài viết
303
Top