du học đức

 1. Hạnh Lux

  Du học nghề Kỹ thuật viên cơ điện tử ô tô tại Đức

  Công việc của bạn trong nghề này là gì? Tìm hư hại thân vỏ và ghi chép lại Kỹ thuận viên cơ điện tử ô tô có thể chọn một trong những mảng sau: Công nghệ xe con, công nghệ xe thương mại, công nghệ xe hai bánh Nhiệm vụ của Kỹ thuận viên cơ điện tử ô tô là...
 2. Hạnh Lux

  Nghề Điều dưỡng viên lão khoa tại Đức

  Công việc của bạn trong nghề này là gì? Phục vụ bữa ăn cho cư dân nhà dưỡng lão Điều dưỡng viên lão khoa Chăm sóc và phục vụ người cao tuổi mất khả năng tự chủ Khuyến khích động viên người cao tuổi tham gia các hoạt động giải trí tích cực và giúp đỡ họ...
 3. Hạnh Lux

  Du học nghề đầu bếp tại Đức

  Công việc của bạn trong nghề này là gì? Chuyên viên ẩm thực Chuẩn bị các món ăn khác nhau, Tổ chức các quy trình làm việc trong nhà bếp, Thiết lập thực đơn, Mua nguyên liệu và lưu trữ chúng theo đúng quy trình Bạn học những gì trong quá trình đào tạo? Trong khi các khách hàng trong nhà hàng...
Top