nghề điều dưỡng

  1. Hạnh Lux

    Nghề Điều dưỡng viên lão khoa tại Đức

    Công việc của bạn trong nghề này là gì? Phục vụ bữa ăn cho cư dân nhà dưỡng lão Điều dưỡng viên lão khoa Chăm sóc và phục vụ người cao tuổi mất khả năng tự chủ Khuyến khích động viên người cao tuổi tham gia các hoạt động giải trí tích cực và giúp đỡ họ...
Top