Einkaufen ( Mua sắm )

Jenny.de
Trả lời: 0
Tình huống " Im Laden "

Das ist der laden von Herrn Denktash . Hier kann viel kaufen : brot, Brötchen , Butter , käse , Wurst , Obst und Gemüse, Außerdem , bekommt man Zeitungen, Süßigkeiten , Zigaretten , Getränke, zahnpasta und vieles mehr.

_ Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen
1f60d.png
1f60d.png


Herrn Denktash : Guten tag , Frau Berger. Was bekommen Sie Bitte ?

Frau Berger : Ich möchte zehn Brötchen, bitte ?

Herrn Denktash :Sonst noch etwas ?

Frau Berger : Was kosten die Tomaten ?

Herrn Denktash : Ein Kilo 2,80 DM. Sie sind ganz frisch . Sonst noch etwas ?

Frau Berger : Wie teuer ist denn der Riesling ?

Herrn Denktash : Der kostet 7,90 DM.

Frau Berger : Dann nehme ich zwei Flaschen, bitte.

Herrn Denktash : Ist das alles ?

Frau Berger : Ja, das ist alles.

Herrn Denktash : So, das macht zusammen 22,70 DM ... 25 Mark. 2,30 DM zurück.

Frau Berger : Auf Wiedersehen , Frau Berger und noch einen schönen Tag.

* Từ mới :

- Butter : bơ - zeitungen : báo, tạp chí
- Wurst : xúc xích - Süßigkeiten : kẹo
- Obst : trái cây - zigaretten : thuốc lá
- Gemüse : rau - getränke : đồ uống
- Außerdem : còn - zahnpasta : kem đánh răng
- vieles mehr : nhiều hơn nữa
- Sonst noch etwas : có món gì nữa không ?
- Ist das alles ? : Tất cả phải không ?

Mẫu câu hỏi về giá
1f60d.png
1f60d.png


1 ) Was kostet ....... ? ( số ít )

2 ) Was kosten .......? ( số nhiều )

3 ) Wie teuer ist ...... ? ( số ít )

4 ) Wie teuer sind .... ? ( giá bao nhiều )
Das macht ( zusammen ) .... giá là ( nó khoảng )

Trong đoạn hội thoại chúng ta có thể giá bán của một số loại hàng hóa 2,80 DM, 22,70 DM .... Vậy khi giao tiếp hay nói chúng ta sẽ đọc như thế nào
1f914.png
1f914.png


VD :

Khi bạn viết : 7,20 DM

=> Nói, đọc : 7 Mark 20 hoặc 7 Mark und 20 Pfennig

Khi bạn viết : 6,40 DM

=> Nói, đọc : 6 Mark 40 hoặc 6 Mark und 40 Pfennig

_ Vậy để hỏi giá trị đồ vậy cần mua chúng ta dùng :
1f609.png


+ Was kostet das ?
VD : was kostet die Cola ?
( nó bao nhiêu tiền, nó có giá bao nhiêu)

_ Wie teuer ist das ? ( đắt nhất là bao nhiêu ? )

Hoc Tieng Duc

Trung tâm tư vấn du học Đức và Đào tạo tiếng Đức DHD Zentrum
Địa chỉ: 121 Đông Các, Hà Nội
Hotline: 0947.53.58.58 ( Mr. Hạnh )
Website: duhocduc.org - dhd.vn
Fanpage: facebook.com/sinhvienduc
Group: facebook.com/groups/dhd.vn
 
Top