Học tiếng Đức - Có thật sự khó ?

oOoSamoOo
Trả lời: 18

Hecxogen

Active Member
B1 mình thi cuối tháng 3, đầu tháng 4, tất cả đều từ 70-97. Sau hai tháng (đầu tháng 6) mình thi B2 (77/100). Sang bên kia mất tuần đầu bỡ ngỡ vì họ nói quá nhanh
 

Hecxogen

Active Member
B1 mình thi cuối tháng 3, đầu tháng 4, tất cả đều từ 70-97. Sau hai tháng (đầu tháng 6) mình thi B2 (77/100). Sang bên kia mất tuần đầu bỡ ngỡ vì họ nói quá nhanh
 

datuno

New Member
B1 mình thi cuối tháng 3, đầu tháng 4, tất cả đều từ 70-97. Sau hai tháng (đầu tháng 6) mình thi B2 (77/100). Sang bên kia mất tuần đầu bỡ ngỡ vì họ nói quá nhanh
em cảm ơn ạ!
 
Top