Technical University of Munich

Jenny.de
Trả lời: 0
Tổng quan

Technische Universität München (TUM) nằm tại Munich, Đức là một trong những trường đại học hàng đầu châu Âu với hơn 165 chương trình lấy bằng thuộc 13 khoa. Các lĩnh vực giảng dạy bao gồm Thông tin, Tóa học, Vật lý, Kiến trúc, Khoa học Đời sống, Quản lý, Y Dược, Khoa học Y tế, Kỹ sư Môi trường và Kỹ sư Máy tính

Điểm nổi bật tại Technical University of Munich
Xếp hạng
Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
41

TỔNG ĐIỂM: 73.5%

GIẢNG DẠY : 60.3%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ : 66.8%


THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU : 100%


NGHIÊN CỨU : 71.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU : 88.4%
Bảng xếp hạng QS 2017/2018
64

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2017
50

Đời sống sinh viên qua các con số
CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
€9,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ
€6,600

Cổng thông tin du học và học bổng Hotcourses Việt Nam


Trung tâm tư vấn du học Đức và Đào tạo tiếng Đức DHD Zentrum
Địa chỉ: 121 Đông Các, Hà Nội
Hotline: 0947.53.58.58 ( Mr. Hạnh )
Website: duhocduc.org - dhd.vn
Fanpage: facebook.com/sinhvienduc
Group: facebook.com/groups/dhd.vn
 
Top